Skip to content

Financiën ruimt op

15 mei 2017

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft bekend gemaakt dat hij het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst niet meer nodig acht. (Brief 10 mei 2017, kenmerk 2017-0000092216) Het is aan het nieuwe kabinet om te beslissen of dit wetsvoorstel wordt ingetrokken.

 

Waar zag dit wetsvoorstel ook al weer op? Ingewikkeld, dat is wat is blijven hangen. De Staatssecretaris wenste een nieuw heffingssysteem op te tuigen met korte termijnen en onderscheid tussen kwaadwillende burgers en goedwillende burgers. Destijds in het jaar 2013 was er veel kritiek op dit wetsvoorstel.

 

Nu vier jaar later meent de Staatssecretaris dat dit voorstel niet meer nodig is, omdat het grote investeringen meebrengt en ‘gepaard gaat met additionele complexiteit’. Bovendien zal het implementatietraject jaren in beslag nemen gelet op de omvangrijke IT-technische aanpassingen die nodig zijn.

 

Het is goed te vernemen dat de Staatssecretaris dit wetsvoorstel niet meer door wil voeren. Daar werd in de praktijk ook al wel vanuit gegaan gelet op de kritieken erop en het feit dat het al lange tijd stil was omtrent dit wetsvoorstel.

 

Of dit betekent dat op een andere wijze het heffingssysteem wordt hervormd, blijkt niet uit de brief. Dat zal vermoedelijk aan het nieuwe kabinet worden overgelaten.

 

De Staatssecretaris acht ook het wetsvoorstel Wijziging van de Wet OB 1968 in verband met de aanpak van constructies (on)roerende zaken niet meer nodig. Hij verwijst in dit kader naar de jurisprudentie die naar aanleiding van het Halifax arrest is ontwikkeld over misbruik van recht. Daarmee blijft dit voorlopig ‘rechtersrecht’.

 

De Staatssecretaris merkt nog op dat daarmee niet alle constructies zijn bestreden waarbij hij verwijst naar constructies die gemeenten toepassen en in het bijzonder de scholenconstructie waarover de Hoge Raad nog moet oordelen. Hij zal alert blijven op btw-constructies en daarbij focussen op maatregelen ter voorkoming van dergelijk gedrag. Wordt dus vervolgd…