Skip to content

FIOD onderzoekt de invoer van zonnepanelen uit China

09 maart 2015

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) is enige tijd bezig met het onderzoek naar ontduiking van invoerheffingen met betrekking tot zonnepanelen uit China.

De FIOD heeft vorige week doorzoekingen verricht bij een importeur waarbij de verdenking bestaat dat invoerheffingen bij de invoer van zonnepanelen uit China zijn ontdoken. Indien een Chinese fabrikant geen overeenkomst heeft gesloten met de EU, moet er een invoerheffing van 65% betaald worden. Vermoedelijk zijn in (vrij)havens van Taiwan en Maleisië de panelen overgeladen in een nieuwe container en voorzien van nieuwe -maar dus ook vervalste- stickers, vrachtbrieven, facturen en oorsprongs-certificaten. Dit om bij invoer in de EU de schijn te wekken dat de zonnepanelen zijn geproduceerd in Taiwan en Maleisië. Hierdoor zou de invoerheffing ontdoken zijn.

Om het dumpen van goedkope Chinese zonnepanelen op de Europese markt te stoppen heeft de Europese Commissie in 2013 enkele heffingsmaatregelen genomen. Sindsdien is er een definitieve antidumpingheffing verschuldigd bij invoer van zonnepanelen van oorsprong uit China of welke rechtsreeks verzonden zijn uit China.

De Europese Commissie is echter met diverse Chinese fabrikanten een verbintenis aangegaan, waarbij onder voorwaarden vrijstelling wordt verleend voor de antidumpingheffing. Deze voorwaarden betreffen o.a. een minimum invoerwaarde en een maximum hoeveelheid. Het besluit en de lijst met producenten is via deze link te vinden op de website van de Europese Commissie.

Indien invoer plaatsvindt in het kader van een verbintenis, dan moet bij de aangifte ten invoer een verbinteniscertificaat en een verbintenisfactuur worden overgelegd. Sinds de invoering van de definitieve antidumpingheffing op 6 december 2013 besteedt de Douane extra aandacht aan de invoer van zonnepanelen uit China en omringende landen (lees hier meer).

Komt u als importeur in aanraking met Chinese zonnepanelen en/of heeft u een geschil met de Belastingdienst of FIOD en zoekt u rechtsbijstand, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten die gespecialiseerd is in indirecte belastingen. 

Meer informatie over onze specialisatie indirecte belastingen leest u hier op onze website. Wij zijn geen belastingadviseurs en verzorgen geen btw-aangiften. Daarvoor kunt u terecht bij uw btw-adviseur.

 

[1] Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/06/doorzoekingen-in-fraudezaak-met-chinese-zonnepanelen.html