Skip to content

FIRST Fiscale Bedrijvendag

19 februari 2013

Op 20 februari vertegenwoordigen Ivo Leenders en Mariëlle Boezelman ons kantoor op de Fiscale Bedrijvendag van fiscale studievereniging FIRST Maastricht. Zij zullen tijdens een serie workshops de studenten een kijkje in de keuken van onze praktijk gunnen, door een actuele case voor te leggen en uiteraard iets te vertellen over stagemogelijkheden op ons kantoor. Zie hiervoor ook de pagina Studenten op onze website.

Bezoek voor meer informatie over de Bedrijvendag de website van FIRST Maastricht.