Spring naar content

Fiscaal sanctierecht. TvS&O 2016, nr 2/3

Jurisprudentie Hoge Raad, 22 december 2015 ECLI:NL:HR:2015:3688 (strafkamer). De verdachte in deze zaak is veroordeeld voor gewoontewitwassen, omdat hij contante stortingen heeft gedaan op een Zwitserse bankrekening terwijl verdachte wist dat die bedragen afkomstig waren uit misdrijf. In hoger beroep heeft de raadsman van verdachte een verweer gevoerd over de schending van het specialiteitsbeginsel. De Zwitserse autoriteiten hebben weliswaar uitvoering gegeven aan een rechtshulpverzoek van Nederland, maar daarbij is een specialiteitsvoorbehoud gemaakt, kort gezegd dat de door hen verstrekte gegevens niet gebruikt mogen worden voor feiten die naar Zwitsers recht als fiscale delicten aangemerkt worden. De raadsman stelt dat de huidige vervolging wegens witwassen ziet op handelingen die erop gericht zijn (ook) de fiscale afdracht te beperken.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra