Skip to content

Fiscaal Strafrecht

11 december 2020

A.A. Feenstra & W.E.C.A. Valkenburg, Fiscaal Strafrecht, Delikt & Delinkwent, 2016/78, december 2016

In deze rubriek besteden Anke Feenstra en Wim Valkenburg aandacht aan diverse fiscaal strafrechtelijke onderwerpen uit recente rechtspraak. Zij gaan onder meer in op de werking van de ATV-richtlijnen (het huidige AAFD-protocol), de toepassing van het legaliteitsbeginsel en de verplichte melding (suppletie) van een onjuiste btw-aangifte ingevolge artikel 10a AWR.

Lees hier het artikel.