Skip to content

Fiscale onderzoekspropaganda

26 oktober 2017

“Fiscus maakt prioriteit van bestrijding fraude met toppaarden”, aldus berichten die deze zomer in de Belgisch media (De Standaard) opdoken. Deze berichten zijn ook door de Nederlandse media opgepikt (zie ook http://www.horses.nl/algemeen/fiscus-opent-jacht-op-fraude-toppaarden).

 

Volgens de berichten heeft de FIOD de “werkgroep elitepaarden” opgericht, om samen met de autoriteiten van België, Duitsland en Luxemburg onderzoek te doen naar fraude met toppaarden. Er zouden al de nodige controles zijn uitgevoerd, en ook nog verschillende onderzoeken lopen.

 

De branche is dus gewaarschuwd.

 

Het is de vraag waarom de (lopende) onderzoeken zo actief aan het publiek bekend worden gemaakt door de fiscus. Het is een methode die ook in het verleden is beproefd (denk aan de actie “Schuimkraag” in de horeca en “Goudtant” in de tandheelkundige sector). De fiscus heeft een in de wet verankerde geheimhoudingsplicht, en behoort prudent om te gaan met de privacy van burgers en bedrijven. Dat geldt ook voor de FIOD. Met het actief naar buiten brengen van lopende onderzoeken, en als het ware trots melding te maken van “gesjoemel met de omzet”, wordt de reputatie van een hele branche door het slijk gehaald. Daarmee wordt weinig respect getoond voor deze tak van sport en lijkt het economisch belang ervan niet zo serieus te worden genomen.

 

Het op voorhand aankondigen van controles, lijkt ook vanuit een onderzoeksbelang weinig productief. Het “target” is dan immers “voorbereid”.

 

Wellicht beoogt de fiscus met de berichten in de media een afschrikwekkend effect te bereiken. De gedachte zou dan kunnen zijn dat de branche is gewaarschuwd, en, wie na deze berichten nog buiten de lijntjes durft te kleuren wordt hard aangepakt.

 

Aankondigingen als deze, kunnen echter ook met “scoringsdrift” te maken hebben. Om duidelijk te maken hoe goed de fiscus wel niet bezig is, zowel nationaal als internationaal.

 

Het internationale element krijgt meer reliëf als wordt bedacht dat het instellen van de “werkgroep elitepaarden” is terug te voeren op een Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux van 22 november 2016. In deze Aanbeveling wordt aangedrongen op samenwerking tussen de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen om onregelmatigheden bij de handel in elitepaarden aan te pakken. Nederland gedraagt zich in internationaal verband wel vaker als “braafste jongetje van de klas” en laat graag zien dat het voorop loopt in de bestrijding van fraude.

 

In de Aanbeveling is overigens ook vermeld dat de Benelux-landen ervoor “ijveren” in overleg te treden met de paardensector en deze te betrekken bij het realiseren van een optimaal economisch klimaat voor de branche. In de media wordt hierover weer niet gerept. Zou de fiscus wel uit zijn op een samenwerkingsrelatie?

 

Ondernemers in de paardenbranche doen er goed aan de berichten van de fiscus wel serieus te nemen en zich voor te bereiden op controleurs die op zoek zijn naar fraude en vermoedelijk minder geïnteresseerd zijn in het opbouwen van een samenwerkingsrelatie.

 

Peter van Hagen en Mariëlle Boezelman

 

Bekijk het artikel in Horses hier.