Skip to content

Fiscus jaagt op Nederlandse klanten UBS – wat te doen?

28 september 2015

Afgelopen weekend werd in diverse media, waaronder het FD, melding gemaakt van de jacht die de fiscus heeft geopend op Nederlandse klanten van UBS. De Belastingdienst heeft de Zwitserse federale belastingdienst (FTA) via een ‘groepsaanvraag’ verzocht om gegevens van klanten te verstrekken met een spaartegoed van tenminste € 1.500, aangehouden in de periode van 1 februari 2013 tot 31 december 2014.

Het verzoek is gebaseerd op het verdrag dat Nederland en Zwitserland in 2010 hebben gesloten over informatie-uitwisseling van bankgegevens van Nederlandse rekeninghouders in Zwitserland. UBS heeft haar klanten inmiddels op de hoogte gesteld van dit verzoek en gemeld dat zij verplicht is om hieraan mee te werken.

 

Wat kunt u doen?

Heeft u een brief van de UBS ontvangen? Wij raden het volgende aan:

-> De FTA heeft nog niet besloten of de gegevens daadwerkelijk aan Nederland worden uitgeleverd. Een dergelijk ruime groepsaanvraag dient naar onze mening te worden aangemerkt als ‘fishing expedition’. Wij kunnen u doorverwijzen naar een Zwitserse advocaat, die namens u bezwaar maakt tegen het voornemen om informatie te verstrekken.

-> U kunt nog gebruik maken van de inkeerregeling. Hoewel de inhoud van de groepsaanvraag nog niet bekend is, leiden wij uit de berichten in de media af dat de Nederlandse fiscus nog niet op de hoogte is van de identiteit van de Nederlandse klanten van de UBS.

 

Inkeerregeling

In het verleden werd door de fiscus als uitgangspunt gehanteerd dat u op tijd bent om gebruik te maken van de inkeerregeling als:      

i. de inspecteur nog geen vragen heeft gesteld over uw aangifte of uw buitenlandse vermogensbestanddelen;

ii. de inspecteur nog geen boekenonderzoek bij u heeft aangekondigd, waarbij onjuistheden uit de aangifte(n)/verzwegen vermogensbestanddelen ontdekt kunnen worden; 

iii. een FIOD-ECD rechercheur nog niet aan u gemeld heeft dat er een onderzoek tegen u loopt in verband met de aangifte(n)/verzwegen vermogensbestanddelen.

 

Meer over inkeren

Gelet op bovenstaande uitgangspunten kwalificeert de brief van de UBS nog niet als een actie waaruit kan worden afgeleid dat de fiscus reeds op de hoogte is van uw buitenlands vermogen. Meer informatie over de inkeerregeling treft u aan op onze website, via deze link. U kunt ook direct contact opnemen met Anke Feenstra of Roelof Vos.