Skip to content

Fiscus treedt harder op tegen adviseurs

Fiscus treedt harder op tegen adviseurs

Mr. A.J.C. Perdaems en mr. A.A. Feenstra  in Accountant.nl, 8 augustus 2018

Naar aanleiding van het boek ‘De jacht op buitenlands vermogen’ gaan Anke Feenstra en Angelique Perdaems in een interview voor Accountant.nl in op een aantal actualiteiten. Aan bod komen de suppletieplicht, mandatory disclosure, civiele procedures tot informatieverstrekking en de Wwft.

Lees er alles over op accountant.nl

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems