Spring naar content

Fiscus treedt harder op tegen adviseurs. Accountant.nl

Naar aanleiding van het boek ‘De jacht op buitenlands vermogen’ gaan Anke Feenstra en Angelique Perdaems in een interview voor Accountant.nl in op een aantal actualiteiten. Aan bod komen de suppletieplicht, mandatory disclosure, civiele procedures tot informatieverstrekking en de Wwft.

Lees het interview.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Mr. A.A. (Anke) Feenstra