Skip to content

Forumshoppen bij (ne) bis in idem

Forumshoppen bij (ne) bis in idem

Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr. A.D.M. Roerink, www.bijzonderstrafrecht.nl, 2 april 2013

Anke Feenstra en Dorien Roerink geven commentaar op een recentelijk door het Hof van Justitie van de Europese Unie gewezen arrest met betrekking tot het ne bis in idem beginsel in een fiscale kwestie. Loont het voor de dubbel gestrafte belastingplichtige eerder de moeite om zijn zaak voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dan een beroep in te stellen bij het Hof van Justitie?

Lees het artikel