Spring naar content

Gezocht: grensoverschrijdende constructies! TBS&H 2020, nr 2

Niemand zal het zijn ontgaan dat fiscale en financiële dienstverleners onder een vergrootglas liggen. Ook voor 2020 geeft de FIOD aan dat wordt ingezet op bestrijding van de bedenkers en facilitators van financiële fraude met de inzet van moderne technologie en (internationale) samenwerking. De accountant en belastingadviseur krijgen steeds vaker een poortwachtersfunctie toebedeeld bij de opsporing van fraude. Dit heeft geleid tot een toenemend aantal meldplichten, zoals de plicht om ongebruikelijke transacties te melden (artikel 16 Wwft), de actieve informatieverplichting voor gemaakte fouten in belastingaangiftes (artikel 10a AWR) en de fraudemeldplicht voor accountants (artikel 26 Wta).

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra