Skip to content

Goochelen met boetepercentages bij inkeer!

03 september 2013

Anneke Nuyens reageert in een column op Taxlive.nl op het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’  dat 2 september jl. bij de Tweede Kamer is ingediend. Zij stelt vragen bij de daarin voorgestelde verlenging van de navorderingstermijn in situaties waarin een belastingplichtige te kwader trouw is. "Dit nieuwe gegoochel met tijdelijke en toekomstige boetepercentages heeft mijns inziens werkelijk waar niets te maken met straftoemeting. Ook fiscale boetes zijn een vorm van bestraffing. Hoe aantrekkelijk dit nieuwe beleid ook moge zijn, boetes behoren niet als konijnen uit een hoed te komen om vervolgens weer in rook op te gaan."