Skip to content

Groepsaanvraag inlichtingenuitwisseling nu ook voor Credit Suisse Zwitserland

10 maart 2016

Inmiddels is bekend dat de Nederlandse Belastingdienst een groepsaanvraag heeft gestuurd naar Zwitserland om informatie uit te wisselen over (voormalig) rekeninghouders van de Credit Suisse Bank in Zwitserland. Dit lag in de lijn der verwachting, nu de Nederlandse Belastingdienst reeds succes heeft geboekt met informatie over UBS rekeninghouders. Van ongeveer 100 (voormalig) UBS-rekeninghouders zijn gegevens verstrekt aan de Nederlandse Belastingdienst.

Rechtmatig of niet?

De Zwitserse rechter heeft zich – voor zover bekend – echter nog niet uitgelaten over de rechtmatigheid van deze groepsaanvraag. Klaarblijkelijk heeft de Nederlandse Belastingdienst geen aanleiding gezien om het oordeel van de Zwitserse rechter af te wachten. De Credit Suisse bank heeft inmiddels (voormalig) rekeninghouders geïnformeerd over het verzoek van de Zwitserse Belastingdienst aan de bank om gegevens te verstrekken ten behoeve van de Nederlandse Belastingdienst.  

Fishing expedition

Tevens vermelden wij nog dat de Belastingdienst in de afwikkeling van inkeerprocedures van (voormalig) UBS-rekeninghouders vraagt om de correspondentie die de belastingplichtige heeft ontvangen van de UBS Bank omtrent de gegevensuitwisseling. Wij zien niet in op welke wijze deze correspondentie relevant kan zijn voor de belastingheffing en deze hoeft naar onze mening dan ook niet te worden verstrekt aan de Belastingdienst. Zelfs al zou dergelijke correspondentie wel relevant kunnen zijn, dan kwalificeert dit verzoek als een 'fishing expedition' indien de Belastingdienst zelf geen informatie uit Zwitserland heeft ontvangen.

Wij verwijzen u graag naar meer informatie over de inkeerregeling op onze website.