Skip to content

Handhaaf de inkeerregeling. NLFiscaal 2019/105

Inkeerregeling en aanmerkelijk belang

Mr. A.J.C. Perdaems in NL Fiscaal 2019/105
Op Prinsjesdag is voorgesteld de inkeerregeling voor box 2 en box 3-inkomen in zijn geheel af te schaffen. Angelique Perdaems bespreekt dit voorstel in NL-Fiscaal. Voor het boeterecht zijn de consequenties te overzien omdat boetevrij inkeren nog maar voor 2 jaar kan en niet meer voor 12 jaar. Het kabinet merkt op dat inkeren nog steeds wordt gestimuleerd. Daarmee wordt miskend dat inkeer in veel gevallen onmogelijk wordt gemaakt doordat bij inkeer voor box 2-inkomen strafvervolging kan plaatsvinden. De financiële gevolgen en daardoor de risico’s zullen immers veelal groter zijn dan bij een inkeer voor alleen box 3-vermogen. Ook is ten onrechte niet in overgangsrecht voorzien.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems