Skip to content

Hertoghs BTW seminar: Misbruik van recht

29 juli 2013

Op 17 september 2012 hadden wij een bijeenkomst over het thema “BTW-carrouselfraude”. Dat leverde interessante vaktechnische discussies op, vooral door het thema vanuit verschillende perspectieven te belichten. Op 23 september a.s. organiseren wij wederom een BTW-bijeenkomst. Dit keer staat het thema “misbruik van recht” centraal, een thema dat zich evenzeer vanuit verschillende invalshoeken laat belichten. Wij hebben de heer mr. D.G. van Vliet bereid gevonden een inleiding op het thema te geven. Peter van Hagen van ons kantoor zal iets zeggen over de (on)mogelijkheden een fiscale boete op te leggen in geval van misbruik van recht. Uiteraard zal weer volop kunnen worden gediscussieerd.

De bijeenkomst start om 17:30 uur en wordt gehouden in ons kantoor in Rotterdam, Parklaan 32. Wij zullen tussen de bedrijven door een lichte maaltijd serveren. Rond de klok van 20:00 uur sluiten we af met een “borrel”.

BTW-experts kunnen zich via dit formulier uiterlijk maandag 9 september a.s. aanmelden voor deze bijeenkomst. Voor nadere informatie over deze bijeenkomst kunt u zich wenden tot Anke Feenstra.