Skip to content

Hertoghs gemist: Cassatiewebinar 13 april 2021

11 mei 2021

Praktische handvatten voor de adviseur

 

Helaas is het nog niet mogelijk om elkaar live te ontmoeten. Wel hebben wij ervaren dat kennisuitwisseling via een webinar ook goed mogelijk is. Daarom organiseerden wij op 13 april jl. een webinar waarin de Hoge Raad en de link met de praktijk centraal stond.

 

 

Analyseren van arresten

Wellicht denkt u: dat is voor mij niet van belang want ik procedeer nooit tot aan de Hoge Raad. Toch heeft u vaker met de Hoge Raad te maken dan u wellicht denkt. Bij het innemen van een standpunt in de aangifte, het opstellen van een advies of het doornemen van de wekelijkse vakliteratuur is het nuttig te weten wat u uit een arrest van de Hoge Raad kunt afleiden. Zo gebruikt de Hoge Raad in de arresten signaalwoorden, met elk hun eigen betekenis. Tijdens het webinar wordt u door Angelique Perdaems voorzien van de nodige tips & tricks om de betekenis van een arrest van de Hoge Raad goed te kunnen duiden.

 

Twee recente arresten van de Hoge Raad worden nader geanalyseerd. An Klaasse bespreekt een arrest over artikel 6 EVRM en de vraag of in de fiscaliteit vaker een beroep op artikel 6 EVRM kan worden gedaan dan u misschien veronderstelt. Vorig jaar heeft de Hoge Raad ook een arrest gewezen over beboeting indien in de aangifte een standpunt wordt ingenomen dat afwijkt van het standpunt van de inspecteur. Dat arrest wordt door Yosra Ameziane toegelicht.

 

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Bij een rechtsvraag gaat het er uiteindelijk om hoe de Hoge Raad bijvoorbeeld een wettelijke bepaling uitlegt. Een rechtsvraag bereikt de Hoge Raad niet altijd omdat een cassatieprocedure tijdrovend is. Door prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad kan een jarenlange procedure worden voorkomen. Reinder de Jong bespreekt op welke wijze een rechtbank daartoe kan worden verleid.

 

Voor wie is dit interessant?

Bent u werkzaam in een fiscale adviespraktijk, het bedrijfsleven, accountancy of trustpraktijk en heeft u interesse in dit cassatiewebinar? U kunt het webinar online terugkijken achter uw computer of tablet.