Skip to content

Hertoghs seminar “Actualiteiten formeel belastingrecht”

17 februari 2014

Op 17 maart a.s. verzorgen Anke Feenstra en Roel Kerckhoffs het seminar "Actualiteiten formeel belastingrecht". Het terrein van het formele belastingrecht biedt dit jaar weer de nodige noviteiten. Bovendien zullen recente ontwikkelingen in de jurisprudentie, zoals de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de belastingadviseur, de rechterlijke waarborg bij informatieverplichtingen en de immateriële schadevergoeding hun effecten sorteren.

In ieder geval worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Nieuwe boete- en strafbepalingen per 1 januari 2014
• De informatiebeschikking in de praktijk
• Recente ontwikkelingen in de rechtspraak

Na dit seminar zal uw formele bagage weer volledig up to date zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden via ons aanmeldformulier.

Het seminar vindt plaats op onze vestiging in Breda en duurt van 17.00 uur tot 20.00. Tijdens de pauze wordt een maaltijd geserveerd.