Skip to content

Hertoghs Seminar: ‘Fiscaal gelegitimeerd’

24 april 2014

"Wie bent u?" en "Kunt u zich legitimeren?" zijn vragen van alledag. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te identificeren en daarvan blijk te geven in hun administratie. Ook de Wwft verplicht bepaalde dienstverleners tot identificatie van hun cliënten. Ondanks al deze verplichtingen informeert de overheid weinig actief hoe daar concreet uitvoering aan te geven. Is u bijvoorbeeld verteld waar u op moet letten bij het beoordelen van iemands identiteit? Weet u (dus) of degene die zich legitimeert wel degene is die hij zegt dat hij is? Kunt u valsheden in identiteitsbewijzen onderkennen? En toch rekent de overheid het ú aan als u niet voldoet aan het vaststellen en vastleggen van de juiste identiteit.

Werkgevers kunnen geconfronteerd worden met hoge naheffingsaanslagen loonheffing met toepassing van het anoniementarief, indien zij kopieën van valse identiteitsbewijzen in de administratie hebben. En denk ook aan de mogelijke consequenties van de stelling dat de administratie als gevolg daarvan vals is.

Op 19 mei a.s. verzorgen Ivo Leenders van Hertoghs advocaten en Fons Knopjes van ID.academy het seminar "Fiscaal gelegitimeerd" en praten zij u bij over de fiscale identificatieverplichtingen. Ivo Leenders licht toe welke verplichtingen in de fiscale wetgeving bestaan, wat die inhouden en wat de gevolgen (kunnen) zijn bij het niet voldoen daaraan. Fons Knopjes gaat in op de controle van de identiteitsbewijzen en de complexiteit daarvan. Hij zal u ook handvatten geven om te voorkomen dat u 'vals' wordt voorgelicht.

Het seminar vindt plaats op onze vestiging in Breda en duurt van 17.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens de pauze wordt een maaltijd geserveerd. 

Aanmelden