Skip to content

Hertoghs Seminar: Fiscaal gelegitimeerd

03 oktober 2013

‘Wie bent u?’ en ‘Kunt u zich legitimeren?’ zijn vragen van alle dag. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te identificeren en daarvan blijk te geven in hun administratie. Ook de Wwft verplicht bepaalde dienstverleners tot identificatie van hun cliënten. Ondanks al deze verplichtingen is door de overheid weinig actief geïnformeerd over hoe daar concreet uitvoering aan moet worden gegeven. Waar moet u op letten bij het beoordelen van iemands identiteit? Kunt u valsheden in identiteitsbewijzen onderkennen? De overheid rekent het ú aan als u niet voldoet aan het vaststellen en vastleggen van de juiste identiteit.

Op maandag 28 oktober 2013 zullen Ivo Leenders en Fons Knopjes u bijpraten over de fiscale identificatieverplichtingen. Leenders licht toe welke verplichtingen in de fiscale wetgeving bestaan, wat deze inhouden en wat eventuele gevolgen kunnen zijn indien u daaraan niet voldoet. Knopjes zal ingaan op de complexiteit van de controle van identiteitsbewijzen.

De lezing vindt plaats op ons kantoor te Breda van 17.00u tot 20.00u. Het programma wordt onderbroken voor een gezamenlijk diner en na afloop is er een borrel. Aanmeldingen graag via dit formulier.

Het meebrengen van kantoorgenoten is gelegitimeerd!