Skip to content

Herziening hofuitspraak mogelijk als nadien blijkt van registratie in FSV. Annotatie NTFR 2022/321

Belanghebbende heeft voor de jaren 2013 t/m 2015 zorgkosten in aftrek gebracht. De aanslagen IB/PVV 2014 en 2015 zijn conform aangifte opgelegd. Voor het jaar 2013 zijn vragen gesteld die belanghebbende niet heeft beantwoord. Vervolgens is de aftrek niet geaccepteerd. In hoger beroep heeft het hof alsnog aftrek verleend op grond van het vertrouwensbeginsel. Ook over 2014 en 2015 zijn vervolgens vragen gesteld, die niet zijn beantwoord. Dat is voor de inspecteur aanleiding belanghebbende navorderingsaanslagen IB/PVV 2014 en 2015 op te leggen, waarin de bij de aanslagen geaccepteerde aftrek is teruggenomen. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft deze navorderingsaanslagen in stand gelaten.

Dat de inspecteur voor de jaren 2014 en 2015 onderzoek is gaan doen nadat was gebleken dat belanghebbende voor 2013 de aftrekpost niet kon onderbouwen, is niet onrechtmatig. Ook niet als de gegevens van belanghebbende zijn opgeslagen in een bestand, aldus de Hoge Raad.

Tijdens de cassatieprocedure heeft belanghebbende een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin is meegedeeld dat zijn gegevens zijn opgenomen in het databestand FSV. De Hoge Raad kan echter niet oordelen over de feitelijke klacht van belanghebbende over het gebruik van het databestand FSV. Wel wijst de Hoge Raad op de mogelijkheid voor belanghebbende om herziening (ex art. 8:119 Awb) te vragen van de hofuitspraak nu de informatie over de opname in FSV als een nieuw feit aangemerkt kan worden dat na de hofuitspraak is opgekomen en een ander licht werpt op de zaak.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt