Skip to content

Het belang van privacy in het strafrecht. TBS&H 2020, nr 2

Strafrechtelijke beslissingen worden (doorgaans) gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Dit is positief voor de rechtsontwikkeling, maar in sommige gevallen kan publicatie ertoe leiden dat betrokkenen identificeerbaar zijn. Ook wanneer de anonimiseringsrichtlijn van de Rechtspraak wordt toegepast. Dit speelt een rol in de afweging voor rechtszoekenden om al dan niet een procedure te starten, bijvoorbeeld tegen beslag op goederen.

Hoe gaat de Rechtspraak om met de anonimisering van beslissingen? En hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de recente ontwikkelingen op het gebied van (Europees) privacy-recht? Mariëlle Boezelman en Judith Gijsen gaan in op deze vragen in hun recente bijdrage voor het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving.

Lees meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Mr. J.R.J. (Judith) Gijsen