Skip to content

Het einde van de suppletieplicht op basis van art. 10a AWR? BTW-bulletin 2018/60

Het einde van de suppletieplicht op basis van art. 10a AWR?

Mr. R. Vos en mr. R. Jeronimus in BTW-bulletin – september 2018

Btw-ondernemers zijn sinds 1 januari 2012 verplicht melding te maken van onjuistheden of onvolledigheden van gedane btw-aangiften die hun bekend zijn geworden. Indien een belastingplichtige de suppletieplicht vervolgens niet, of te laat nakomt, kan deze belastingplichtige worden gesanctioneerd.

Uit de rechtspraak blijkt dat de Belastingdienst met de invulling van de suppletieplicht en de sanctionering blijft worstelen. De auteurs maken op basis van de belangrijkste jurisprudentie (tot dusver) de balans op en vragen zich af of inmiddels kan worden geconcludeerd dat suppletieplicht overbodige wetgeving is (gebleken).

Lees meer

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Ron) Jeronimus