Spring naar content

Het Europees Openbaar Ministerie trekt ten strijde tegen grootschalige btw-fraude. BTW-bulletin 2022/13

Het huidige btw-systeem, dat is gebaseerd op de Europese Btw-richtlijn, blijkt keer op keer zeer fraudegevoelig. Vooralsnog hebben de EU-lidstaten er niettemin voor gekozen geen nieuw, definitief stelstel in te voeren, maar in plaats daarvan de pijlen te richten op bestrijding van btw-fraude. Het nieuwe Europese Openbaar Ministerie (EOM), dat sinds 1 juni 2021 operationeel is, moet de bestrijding van grootschalige btw-fraude naar een hoger plan tillen. Het eerste supranationale vervolgingsapparaat kan op Europees niveau strafbare feiten onderzoeken en vervolgen in de 22 aangesloten lidstaten.

In de praktijk blijkt dat het niet altijd gemakkelijk is weg te blijven uit een btw-fraudeketen. Zo’n keten bestaat lang niet alleen uit fraudeurs – ook bonafide ondernemers kunnen hierin onbedoeld terechtkomen, ondanks advies van hun adviseurs. Nu de bestrijding van dit soort fraude met de komst van het EOM wordt opgeschroefd, is het belangrijk de risico’s te kennen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. L.M. (Luce) Smithuijsen