Skip to content

Het rapport over de btw-kloof: wetgevende macht past u op! BTW-bulletin 2020/2

Het Center for Social and Economic Research heeft in opdracht van de Europese Commissie de jaarlijkse studie naar de btw-kloof, ook wel VAT-Gap genoemd, uitgebracht. Met het rapport worden de lidstaten van de Europese Unie op de hoogte gebracht over het totale bedrag aan btw dat binnen de Europese Unie is geïnd alsook verloren gaat.

De jaarlijkse studie is gepubliceerd in het rapport ‘Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States (2019 Final Report)’ waarin deze btw-kloof is berekend door de verwachte btw-inkomsten en de daadwerkelijk geïnde btw van een lidstaat van elkaar af te trekken. De uitkomst van deze berekening per lidstaat vormt de basis van de schatting van het inkomstenverlies door belastingfraude, belastingontduiking, belastingontwijking, maar ook door faillissementen, financiële insolventies of misrekeningen.

De conclusie van de studie is dat de beschikbare btw-inningscijfers aangeven dat het totale bedrag aan verloren btw in alle lidstaten van de EU bij elkaar genomen in 2017 geschat wordt op € 137,5 miljard. Dit betekent een verlies van 11,2% van de totale btw-inkomsten binnen de EU.

Een verlies van € 137,5 miljard is bijna de helft van alle uitgaven van de Nederlandse overheid als begroot voor het jaar 2020 (€ 302 miljard). Het absolute bedrag is enorm en juist daarom lijkt alle nuance te zijn verdwenen als het gaat om het aanpakken van de btw-kloof. Beleidsmakers lijken er namelijk vanuit te gaan dat het verlies aan btw-inkomsten te wijten is aan btw-fraude. Nuance is echter noodzakelijk omdat in het geheel niet duidelijk is hoe deze btw-kloof is ontstaan en welk bedrag met btw-fraude samenhangt.

Voordat btw-regels worden aangepast, verleggingsregelingen worden doorgevoerd of het gehele btw-systeem om de schop gaat om ‘fraude’ te bestrijden, dient eerst onderzocht te worden waaruit de btw-kloof bestaat. Wetgevende macht, past u op!

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Ron) Jeronimus

Mr. D.C. (Diede) Molenaars