Skip to content

Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden

Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden

Mw. mr. G.H. Ulrich, Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2014/6, juni 2014

Indien iemand is gehuwd, betekent dit niet automatisch dat deze persoon aansprakelijk kan worden gesteld voor alle belastingschulden van de huwelijkspartner. Het huwen in gemeenschap van goederen brengt hierin geen verandering. Op grond van artikel 44 lid 2 Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990) kan een ‘derde’ aansprakelijk worden gesteld voor inkomensbestanddelen van een belastingschuldige. Deze aansprakelijkheid strekt zich echter slechts uit tot een gedeelte van de verschuldigde inkomstenbelasting. Onder de ‘derden’ vallen niet alleen huwelijkspartners, maar ook andere partners, zoals samenwonenden of ex-partners.

In het onderhavige artikel, verschenen in Fiscaal Tijdschrift Vermogen van juni 2014, gaat Gabriëlla Ulrich in op de civielrechtelijke mogelijkheden van de ontvanger van de Belastingdienst (hierna: ontvanger) om (huwelijks) partners aansprakelijk te stellen. Tevens behandelt ze de reikwijdte en uitwerking van aansprakelijkheidsbepalingen zoals vervat in artikel 44 lid 2 IW 1990.