Skip to content

Indeling in het douanetarief: rol Europese wetgever begrensd?

Gerelateerde expertises:

Indeling in het douanetarief: rol Europese wetgever begrensd?

Mr. A. Wolkers en mr. E.H. Mennes, WFR 2008/1379

De wetgeving voor het materiële douanerecht is al geruime tijd niet meer in handen van de lidstaten van de Europese Unie. Een lidstaat, bijvoorbeeld Nederland, heeft alleen nog wetgevende bevoegdheid in zaken als het aanwijzen welke douane-inspecteur bevoegd is, het bepalen over welke controlebevoegdheden de douane beschikt en dergelijke. Het Europese douanerecht is geregeld in verordeningen van de Europese Raad of van de Europese Commissie. In dit artikel stellen de auteurs dat ook de Europese wetgever op zijn beurt gebonden is aan afspraken die de Europese Unie mondiaal is aangegaan. Meer in het bijzonder wordt de regelgeving belicht omtrent de indeling van de goederen in het douanetarief, zoals indelingsverordeningen en aanvullende aantekeningen.

Lees het artikel.