Spring naar content

Informatiebeschikkingen betreffende werkzaamheid zijn deels terecht gegeven. Annotatie NTFR 2019/2879

De inspecteur heeft voor verscheidene jaren informatiebeschikkingen genomen vanwege het niet voldoen aan de verplichtingen van art. 47 AWR, art. 53 AWR en art. 52 AWR. In deze uitspraak wordt uitgebreid ingegaan op de vragen uit de informatiebeschikkingen, maar komen ook een aantal formeelrechtelijke punten aan bod.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Sorry, er konden geen items worden gevonden.