Skip to content

Inkeer moet blijven

Inkeer moet blijven

Een publicatie van mr. R.W.J. Kerckhoffs en mr. A.J.C. Perdaems in TFB 2017/4

De Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft in zijn brief van 17 januari 2017 duidelijk gemaakt dat de aanpak van belastingontduiking een speerpunt van beleid is. Op 12 juli jongstleden heeft Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij zijn voorstel tot afschaffing van de inkeerregeling zal opnemen in het Belastingplan 2018. In deze bijdrage worden alle aspecten van de inkeerregeling belicht, zodat een betere afweging kan worden gemaakt of afschaffing wel het juiste middel is om belastingfraude aan te pakken.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems