Skip to content

Inkeermelding v��r 1 juli 2014

02 juni 2014

De tijdelijk versoepelde inkeerregeling, waarbij belastingplichtigen kunnen inkeren zonder boete, geldt tot 1 juli 2014. Aan belastingplichtigen die na deze datum gebruik maken van de vrijwillige verbetering, kan een boete worden opgelegd van 30% (oplopend naar 60%).

Uit de wet blijkt dat belastingplichtigen kunnen inkeren door alsnog een juiste en volledige aangifte te doen of juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken. Dit moet plaatsvinden vóórdat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur op de hoogte is van de onjuiste of onvolledige aangifte. Er is sprake van juiste en volledige gegevens als de inspecteur met die gegevens een navorderingsaanslag op kan leggen, zonder dat hij daarvoor een nader onderzoek hoeft te doen.

De praktijk leert dat nadat een inkeermelding is gedaan maar de bankinformatie nog niet is verstrekt (bijvoorbeeld omdat die nog niet beschikbaar is), de inspecteur de belastingplichtige (of diens adviseur of advocaat) een aantal weken de tijd geeft om de relevante gegevens te verstrekken en eventuele vragen te beantwoorden. Als binnen die termijn de stukken worden aangeleverd, geldt de datum van de inkeermelding als datum inkeer.

Dat betekent dus dat als een belastingplichtige op 30 juni a.s. wenst in te keren zonder dat direct alle informatie wordt verstrekt maar dat vervolgens binnen de door de inspecteur gestelde termijn alsnog doet, dat dan de datum van 30 juni 2014 als inkeerdatum geldt en geen boete wordt opgelegd.