Skip to content

Inkeerregeling buitenlands vermogen: de meest gestelde vragen beantwoord

28 april 2014

Vermogen van Nederlandse belastingplichtigen dat op buitenlandse bankrekeningen buiten het vizier van de Belastingdienst wordt gehouden, is de Nederlandse overheid een doorn in het oog. De overheid is dan ook al jaren intensief bezig met de opsporing van dit (buitenlands) zwart vermogen. De Nederlandse Belastingdienst werkt daarbij nauw samen met buitenlandse overheden, doordat zij over en weer gegevens kunnen opvragen en uitwisselen. Wordt zwart (buitenlands) vermogen ontdekt, dan worden in principe hoge boetes opgelegd.

De verwachting is dat de Nederlandse Belastingdienst ook met de Luxemburgse en Oostenrijkse autoriteiten zal gaan samenwerken. Steeds meer Nederlanders maken derhalve schoon schip, door hun buitenlandse bankrekeningen alsnog vrijwillig aan te geven bij de Belastingdienst. Het vrijwillig aangeven, oftewel inkeren, wordt door de Belastingdienst gestimuleerd. Zwartspaarders die zich vóór 1 juli 2014 bij de Belastingdienst melden krijgen geen boete opgelegd. Deze versoepeling geldt ook voor inkeerverzoeken die vóór 2 september 2013 zijn ingediend, maar waarvan de boetbeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat. Wordt op of na 1 juli 2014 ingekeerd dan wordt een boete van 30% opgelegd en bij inkeer op of na 1 juli 2015 bedraagt de boete maar liefst 60%.

Inkeerregeling: De meest gestelde vragen beantwoord

Denkt u ook na over inkeren/vrijwillig verbeteren en wilt u daar meer over weten? Lees dan onze Vraag & Antwoord notitie over de inkeerregeling in de inkomstenbelasting. In deze notitie wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over de inkeerregeling. Bijvoorbeeld:
– Wat is de financiële impact van inkeer?
– Hoe wordt omgegaan met schenkingen en verervingen?
– Wat doet de fiscus met stortingen in de afgelopen jaren en met opnames?
– Wat gebeurt er als geld in een afgezonderd vermogen (bijv. Trust) zit?
– Kan ik begeleid worden bij het inkeertraject en zo ja, hoe werkt dat?

Meer informatie?

U kunt voor meer informatie vrijblijvend contact opnemen met mr. A.M.E. Nuyens (nuyens@hertoghsadvocaten.nl) of mr. R. Vos (vos@hertoghsadvocaten.nl).