Skip to content

Inkeren: beter net op tijd, dan niet! NTFR-A 2014/6

De inkeerregeling is een ‘hot topic’ op het moment en de deadline van 1 juli 2014 nadert snel. Uit de wet- en regelgeving blijkt dat sprake is van een geldige inkeer indien juiste en volledige inlichtingen, gegevens en aanwijzingen zijn verstrekt. Dient dit vóór 1 juli 2014 te geschieden of mag gedetailleerde informatie ook na 1 juli 2014 worden aangeleverd als de inkeermelding voor die datum heeft plaatsgevonden? Het antwoord op deze vraag heeft Kim Demandt behandeld in het onderhavige artikel. In het artikel wordt de huidige wet- en regeling rondom de inkeerprocedure behandeld, alsook de relevante jurisprudentie die op dat punt is gewezen. Tot slot geeft zij haar visie vanuit de praktijk op de inkeerregeling.

Lees het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt