Skip to content

Inkeren kan nog steeds

17 juli 2014

Hoewel de termijn waarbinnen belastingplichtigen boetevrij kunnen inkeren inmiddels verstreken is, is inkeren vanaf 1 juli jl. nog steeds mogelijk. Enige wijziging is dat het boetepercentage is – overeenkomstig het oude regime – weer verhoogd is naar 30% van de na te vorderen belasting.

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om de te weinig betaalde inkomstenbelasting over buitenlandse vermogensbestanddelen over 12 jaar na te vorderen. Het tarief van de inkomstenbelasting in box 3 bedraagt jaarlijks per saldo 1,2% over de waarde van het (gemiddelde) vermogen.

Voor de boete geldt dat de inkeermelding thans (weer) wordt gezien als een strafverminderende omstandigheid. De boete wordt in geval van inkeer gematigd tot 10% van het wettelijk maximum (300%), wat dus neerkomt op een boetepercentage van 30% over de te weinig geheven belasting. Een uitzondering op de regel geldt voor de jaren waarover de aangiften binnen twee jaar voorafgaand aan de inkeermelding zijn ingediend. Over deze jaren wordt géén boete opgelegd.

Inkeren is alleen mogelijk vóórdat u weet of moet vermoeden dat de Belastingdienst bekend is of bekend zal worden met uw eerdere onjuiste/onvolledige aangifte waarin inkomen of vermogensbestanddelen werden verzwegen. Is de fiscus de belastingplichtige al “op het spoor”, dan is het doen van vrijwillige verbetering niet meer mogelijk.

In de toekomst zal het voor de Belastingdienst eenvoudiger zijn om zwartspaarders te ontmantelen. Op 6 mei 2014 hebben o.a. Zwitserland, Oostenrijk en Luxenburg zich verbonden om op termijn bank- en belastinggegevens automatisch te zullen uitwisselen. Wanneer de automatische gegevensuitwisseling van start gaat is nog niet officieel bekend, vermoedelijk zal dit in de loop van 2016 of 2017 zijn. Zeker is dus wel dat deze er komt.

Inkeren kan dus nog steeds.

 

Zie hier de berichtgeving van de Rijksoverheid omtrent het resultaat van de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling.