Skip to content

Inkeren v��r 1 juli 2016? De feiten op een rijtje

16 juni 2016

Nu 2 maanden geleden, op 12 april 2016, maakte staatssecretaris van Financiën Wiebes bekend dat de inkeerboete voor box 3 vermogen vanaf 1 juli 2016 verdubbelt. Met deze datum in het vooruitzicht is het goed om te weten welke aspecten een rol kunnen spelen bij de afweging om wel of niet in te keren.

 

hoger boetepercentage

Allereerst zijn dat de zojuist genoemde boetepercentages. Inkeren blijft mogelijk, óók na 1 juli 2016. Echter het boetepercentage bij een vrijwillige verbetering bedraagt dan 120% in plaats van 60% voor box 3 vermogen. Voor box 1 en box 2 inkomen en andere aanslagbelastingen blijft het boetepercentage bij inkeer 60%. Inkeren is niet meer mogelijk indien de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid van de eerder gedane aangifte bekend is of bekend zal worden.

 

Internationale informatie-uitwisseling

Daarnaast is het van belang om te weten dat 55 landen per september 2017 onderling informatie gaan uitwisselen over belastingplichtigen volgens de zogenoemde Common Reporting Standard (CRS). Het betreft gegevens over het belastingjaar 2016. Onder andere Nederland, België, Duitsland, Jersey en Luxemburg hebben aangegeven hieraan mee te zullen doen. Een jaar later – in september 2018 – volgen nog eens 46 landen, waaronder Oostenrijk en Zwitserland. Zie de volledige lijst van landen hier.

Naar de huidige stand van zaken zullen wereldwijd ruim 100 landen de komende jaren onderling automatisch fiscaal relevante gegevens gaan uitwisselen. In combinatie met de huidige politieke koers ten aanzien van het inkeerbeleid en de stijgende boetes, worden ‘zwartspaarders’ in een steeds moeilijkere positie gebracht. Niettemin zijn tegen het boetebeleid van de Belastingdienst wel verweren en strafverminderende omstandigheden denkbaar die een rol spelen bij de op te leggen (inkeer)boete.

 

Wat is verstandig?

De vraag of inkeren vóór 1 juli 2016 de beste optie is, is niet eenduidig te beantwoorden. Vraagt u zich af of het in uw situatie verstandig is om in te keren? Neem dan contact op met Anke Feenstra of Roelof Vos.