Spring naar content

Internationaal inlichtingenverzoek niet mogelijk voor bepalen boete bij inkeer. Annotatie NLF 2018/2037

Het Zwitserse Bundesverwaltungsgericht (BVG) heeft op 17 augustus 2018 uitspraak gedaan naar aanleiding van een ambtshulpverzoek van Nederland. Angelique Perdaems bespreekt deze uitspraak in NL Fiscaal 2018/2037. Deze uitspraak ziet op een verzoek van de Nederlandse Belastingdienst aan de Zwitserse Belastingdienst om informatie te verstrekken over vermogen dat twee Nederlanders bij de UBS aanhielden.

Het doel van het ambtshulpverzoek was om vast te stellen of een rechtsgeldige vrijwillige verbetering (inkeer) is gedaan. Het BVG gaat na of de verzoekende staat ambtshulp mag inzetten voor het verkrijgen van informatie voor de vaststelling van fiscale boetes. Na een grondige analyse oordeelt het BVG dat op grond van artikel 26 van het Verdrag ambtshulp is uitgesloten als het enige doel daarvan is om informatie te verkrijgen die zal worden gebruikt voor fiscale sancties.

De Zwitserse Belastingdienst had dus niet mogen ingaan op het ambtshulpverzoek van de Nederlandse Belastingdienst. Het BVG vernietigt het besluit van de Zwitserse Belastingdienst.

Lees meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems