Spring naar content

Interview Quote: FIOD-invallen

In het januarinummer van Quote werd Anke Feenstra geïnterviewd over een inval van de FIOD.

Het is natuurlijk niet noodzakelijk om te wachten tot het onverhoopt eenmaal zover is. Wij kunnen u ook helpen om voorbereid te zijn op een bezoek van de FIOD of toezichthouders, zoals de Belastingdienst of het BFT. Daarmee kan onnodige schade worden voorkomen.

Wilt u meer informatie, een training, lezing of een op maat gemaakt procedurebeschrijving voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Anke Feenstra, Judith de Boer of Mariëlle Boezelman.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra