Skip to content

Invoer cosmetisch product met gedenatureerde alcohol; vrijstelling accijns. NLF 2018/2676

Invoer cosmetisch product met gedenatureerde alcohol; vrijstelling accijns

Mr. A. Wolkers in NLF 2018/2676

In zijn annotatie gaat Arjan Wolkers in op de conclusie van de A-G bij het HvJ EU in een accijnszaak. De A-G komt tot de conclusie dat voor het antwoord op de vraag of een product al dan niet bestemd is voor menselijke consumptie, het beoogde gebruik ervan bepalend is.

De vrijstelling van artikel 27 Richtlijn 92/83 is derhalve in deze zaak van toepassing nu vaststaat dat sprake is van cosmetische producten en het in de eerste plaats (rechtstreeks) beoogde gebruik ervan niet gericht is op menselijke consumptie.

In zijn noot onderschrijft Arjan de door de A-G voorgestane uitleg en toepassing van de vrijstelling, mede gelet op de beoogde uniforme toepassing van deze vrijstelling in alle lidstaten van de EU, maar ook vanuit het oogpunt van de controleerbaarheid van deze regeling. Het is dan dus niet van belang dat sommige personen deze cosmetische producten desalniettemin als alcoholhoudende drank consumeren.

Lees meer…