Skip to content

Is de nieuwe Europese Digitax een geoorloofde �omzetbelasting�? Een update…

10 september 2018

In april van dit jaar schreven wij over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese digitax, die moet verzekeren dat digitale bedrijven zoals Google, Amazon, Facebook en Apple hun ‘fair share’ betalen binnen de Unie.[1] Deze nieuwe belasting wordt inmiddels in de wandelgangen vanwege de doelgroep ook wel de 'GAFA tax' en 'digital services tax' genoemd. Kort samengevat beoogt de Europese Commissie een nieuwe (tijdelijke) indirecte belasting in te voeren, die wordt geheven op specifieke vormen van digitaal gegenereerde omzet.

 

Volgens de Commissie worden lucratieve activiteiten zoals de verkoop van ‘user-generated data’ niet afgedekt door de huidige belastingwetten. De lidstaten creëren nu afzonderlijk unilaterale oplossingen om digitale activiteiten te belasten. Hierdoor ontstaat volgens de Commissie een ‘legal minefield’ en onzekerheid voor bedrijven. Een gecoördineerde oplossing is daarom wenselijk. De Commissie creëert daarom een nieuwe maatstaf van heffing; een tijdelijke indirecte belasting die wordt geheven op specifieke vormen van digitaal gegenereerde omzet, waarbij wordt aangesloten bij de locatie van de gebruikers. Door het globale bereik van het internet is de vestigingsplaats als aanknopingspunt volgens de Commissie achterhaald.

 

In april werd duidelijk dat Staatssecretaris van Financiën Menno Snel geen voorstander is van het plan van de Commissie. In plaats van een tijdelijke Europese omzetbelasting ziet Nederland liever een allesomvattende wereldwijde aanpak. Mogelijk speelt bij de tegenstanders ook de angst voor Amerikaanse vergeldingsacties een rol, de overgrote meerderheid van de bedrijven die geraakt gaan worden door de digitax zijn Amerikaans.

 

De Franse minister Le Maire blijkt wel een groot pleitbezorger te zijn. Frankrijk, Duitsland en andere voorstanders van de digitax lijken vastberaden. Afgelopen vrijdag vond in Wenen een informele top plaats van de Europese Ministers van Financiën (ECOFIN), waarbij op de tweede dag de digitax op de agenda stond. De Oostenrijkse federale minister van Financiën Hartwig Löger gaf na afloop in een persbericht aan dat de digitax aan het eind van dit jaar al geïmplementeerd zou kunnen worden.[2] Het streven binnen de EU27 is om de ‘digital services tax’ zo snel mogelijk in te voeren. Binnen de ECOFIN zou brede steun zijn voor de maatregelen. Ook zal aan de suggestie van Duitsland en Frankrijk tegemoet worden gekomen om een ‘sunset clause’ (einddatum) in te voeren voor de tijdelijke maatregel. Volgens de Staatssecretaris is deze deadline erg ambitieus en zitten er nog de nodige haken en ogen aan de snelle invoering.

 

Wij plaatsten reeds enkele kritische kanttekeningen bij dit voorstel. De huidige Btw-richtlijn verzet zich met het verbod van artikel 401 Btw-richtlijn mogelijk tegen deze nieuwe Europese digitax. Ook blijven veel begrippen uit het voorstel onduidelijk en zal het bedrijven met een kleine winstmarge en de eindgebruikers onevenredig hard raken. Onzes inziens zal dit voorstel de flexibiliteit van de individuele lidstaten, om zelf snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en zelf passende maatregelen te nemen, ernstig beperken. De digitax is weliswaar gericht op de digitale bedrijven, maar zal in de praktijk mogelijk volledig worden afgewenteld op de eindverbruikers, waarmee de digitax het karakter krijgt van een (verboden) dubbele Btw.

 

De komende maanden worden de technische details verder uitgewerkt. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

 

[1] https://www.hertoghsadvocaten.nl/nl/nieuws/hertoghs-beschouwt/is-de-nieuwe-europese-digitax-een-geoorloofde-omzetbelasting/

[2] https://www.eu2018.at/latest-news/news/09-08-Press-release-Informal-ECOFIN-day-2.html