Skip to content

Is de nieuwe Europese Digitax een geoorloofde ‘omzetbelasting’?; een update

30 april 2018

Vorige week schreven wij over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese digitax, die moet verzekeren dat digitale bedrijven hun ‘fair share’ betalen binnen de Unie. De Europese Commissie stelt voor om een nieuwe (tijdelijke) indirecte belasting in te voeren, die wordt geheven op specifieke vormen van digitaal gegenereerde omzet.

 

Wij plaatsten reeds enkele kritische kanttekeningen bij dit voorstel. De huidige Btw-richtlijn verzet zich met het verbod van artikel 401 Btw-richtlijn mogelijk tegen deze nieuwe Europese digitax. Ook blijven veel begrippen uit het voorstel onduidelijk, is er geen ‘sunset-clause’ in opgenomen en zal het bedrijven met een kleine winstmarge en de eindgebruikers onevenredig hard raken.

 

Afgelopen zaterdag gaf de Staatssecretaris aan dat er ook bij diverse Europese landen de nodige scepsis bestaat over het voorstel. Frankrijk is een groot voorstander, maar Duitsland heeft ernstige bedenkingen nu het voorstel door de Verenigde Staten gezien zal worden als een protectionistische maatregel gericht Amerikaanse tech-bedrijven. De toch al moeizame relatie met de Verenigde Staten zal hierdoor nog meer schade oplopen.

 

De Staatssecretaris erkent het toenemende belang van de digitale economie, maar waarschuwt voor het te gehaast richten op een interim-oplossing als deze Digitax, die niet door alle landen als een daadwerkelijke oplossing wordt gezien. Daarbij wijst de Staatssecretaris op de problemen die nu al bij de indirecte belastingen spelen als het gaat om Btw-fraude. Momenteel bedraagt deze schade al zo’n 150 miljard euro per jaar.

 

Begin mei zal de Staatssecretaris een formeel standpunt innemen over het voorstel. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

 

Binnenkort zullen Roelof Vos en Reinder de Jong (fiscaal advocaten en gespecialiseerd in procesvoering omtrent indirecte belastingen) een diepgaand artikel publiceren in het BTW-Bulletin over de recente ontwikkelingen ten aanzien van deze nieuwe indirecte Europese digitax.