Skip to content

Is Nederland Yukos-proof?

Is Nederland Yukos-proof?

Mr. I. Leenders en mw. mr. G.H. Ulrich, Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2012/08

Op 20 september 2011 heeft het EHRM het zogenoemde ‘Yukos-arrest’ gewezen. In dit artikel besteden Ivo Leenders en Gabriëlla Ulrich aandacht aan de overwegingen van het EHRM met betrekking tot art. 6 EVRM, de tenuitvoerlegging van de aanslagen en de opgelegde boeten, tegen het licht van de Nederlandse rechtspraktijk.

Lees het artikel.