Skip to content

It takes two to tango: international exchange of information on tax matters and the protection of tax payers rights

12 september 2016

Mr. A.A. Feenstra, Newsletter of the International Bar Association (“IBA”), September 2016, number 1.

In deze IBA-newsletter geeft Anke Feenstra een overzicht van de recente ontwikkelingen op internationaal, Europees en nationaal niveau met betrekking tot informatie-uitwisseling tussen belastingautoriteiten. Als gevolg van de “Panama Papers” affaire gaat zij nader in op het belastingverdrag dat sinds 1 december 2011 tussen Nederland en Panama van toepassing is. Tenslotte bekritiseert Anke Feenstra het gebrek aan bescherming van de rechten van een belastingplichtige in Nederland indien sprake is van informatie-uitwisseling.

Lees het artikel