Skip to content

Kamerbrief over beroepsgeheim en verschoningsrecht

22 december 2015

Op 2 december jl. verscheen op de website van het FD het bericht ‘Minister perkt beroepsgeheim advocaat in’. Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een brief van minister Van der Steur van 24 november jl. Deze brief gaat echter veel minder ver dan het bericht in het FD doet vermoeden. De minister doet in de bewuste brief slechts verslag over gesprekken met het OM, de NOvA en de KNB. Deze gesprekken gaan over het spanningsveld tussen het beroepsgeheim en verschoningsrecht in relatie tot fraudebestrijding.

Ook volgens algemeen deken Water Hendriksen is het nieuwsbericht van het FD onjuist. De minister heeft in de brief geen melding gedaan over de inperking van het verschoningsrecht. Hier is ook geen overleg over is geweest, aldus Hendriksen. In zijn brief heeft de minister alleen het huidige beleid bevestigd aan de Tweede kamer. Afspraken over inperking van het verschoningsrecht zijn volgens Hendriksen dan ook niet gemaakt.   

Overigens menen wij dat de situaties waarbij inperking van het verschoningsrecht wordt bediscussieerd, niet van toepassing zijn op de werkzaamheden die wij verrichten. Wij menen dat het verschoningsrecht op onze dienstverlening onverkort van toepassing is en blijft.