Spring naar content

Kiezen of delen? TBS&H 2021, nr 2

Overtredingen van de belastingwet kunnen zowel worden beboet als strafrechtelijk bestraft. Het una-viabeginsel voorkomt dat twee keer wordt vervolgd voor hetzelfde feit.

Recent is in twee arresten van gerechtshoven aan de orde gekomen of het onjuist invullen van twee posten in één belastingaangifte separaat kunnen worden bestraft. Mariëlle Boezelman en An Klaasse bespreken deze problematiek aan de hand van deze arresten alsmede de rechtspraak van de Hoge Raad en het EHRM en komen tot de conclusie dat de aangifte ondeelbaar is, zodat het opzettelijk indienen van een onjuiste belastingaangifte één handeling is en ook “slechts” éénmaal kan worden bestraft.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman