Spring naar content

Het kluitje en het riet: over kleurloos opzettelijk handelen bij een Wwft-melding op basis van de subjectieve indicator. TvS&O 2021, nr 3/4

In de Wwft zijn diverse indicatoren opgenomen op basis waarvan kan worden beoordeeld of een bepaalde transactie ongebruikelijk is, en als dat het geval is, moet worden gemeld bij de toezichthouder. Het al dan niet opzettelijk niet melden van een ongebruikelijke transactie kan strafrechtelijk worden vervolgd. Normconform handelen afdwingen via het strafrecht is de norm geworden. We zien dan ook een toename in strafzaken waarbij een vervolging plaatsvindt voor Wwft-feiten. De vraag is echter of sprake kan zijn van kleurloos opzettelijk handelen als de beoordeling van een ongebruikelijke transactie plaatsvindt aan de hand van de subjectieve indicator. In hun artikel voor het TvS&O gaan Maaike Coenen en Kim Demandt in op de vraag.

Lees hun artikel hier.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. M. (Maaike) Coenen