Spring naar content

Lak aan de regels. Vaklunch #510

01 februari 2023

In de vaklunch van deze week gaat Mariëlle Boezelman in op de terughoudendheid van de overheid om het gehele dossier te verstrekken. Ook in het zwartlakken van delen van wel verstrekte stukken komt veel voor. Dat moet en kan anders.

Lees meer in de Vaklunch van deze week.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman