Spring naar content

Lappendeken van fiscale (rechts)hulp. TFB 2023-07

In dit artikel in het Tijdschrijft voor Formeel Belastingrecht beschrijft Seleyna Celik het huidige aanbod van fiscale rechtshulp als een onsamenhangende lappendeken. Dit volgt uit een onderzoek naar het aanbod van fiscale rechtshulp in Nederland door studenten van de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van de Bond voor Belastingbetalers. Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer, vormt onderdeel van de reconstructie van de huidige gebrekkige rechtsbescherming zoals voornamelijk is gebleken met de Toeslagenaffaire.

In het coalitieakkoord 2021-2025 werd de ambitie uitgesproken tot laagdrempelige, onafhankelijke fiscale rechtshulp te komen naar voorbeeld van de Taxpayer Advocate Service in de VS. Hiertoe is onder meer besloten een onafhankelijke belangenbehartiger in leven te roepen. Met de aanstelling van een onafhankelijke belangbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden wordt beoogd een bijdrage te leveren aan (het herstel van) de relatie tussen burgers en de overheid.

Lees het artikel in TFB 2023-07: Lappendeken van fiscale (rechts)hulp

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. drs. S.H. (Seleyna) Çelik