Skip to content

‘Link’ tussen strafrechtelijke en fiscale procedure tegen hennepkweker: cautie vereist? NTFR 2017/2623

‘Link’ tussen strafrechtelijke en fiscale procedure tegen hennepkweker: cautie vereist?

Een artikel in NTFR 2017/2623

In haar commentaar bij de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15 augustus 2017 gaat Kim Demandt in op de ‘link’ tussen een strafrechtelijke en fiscale procedure. In deze fiscale procedure moest een hennepkweker zich verantwoorden voor vermeende (hennep)inkomsten, terwijl hij daarvan in de strafrechtelijke procedure was vrijgesproken. Desondanks meende de inspecteur dat de belastingplichtige toch (hennep)inkomsten had genoten. Daarmee wordt dan voorbij gegaan aan het oordeel van de strafrechter. Het hof gaat in op deze link tussen het strafrecht en fiscale recht en besteedt de nodige aandacht aan de onschuldpresumptie. Ook het geven van een cautie komt hierbij aan bod. Lees in het commentaar van Kim voor het NTFR (NTFR 2017/2623) een kritische beschouwing hierover.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt