Skip to content

Massaal bezwaar btw-correctie priv�gebruik auto’s

Massaal bezwaar btw-correctie privégebruik auto’s

Een artikel in BTW-bulletin 2017/84 van mr. R. Vos en mr. R.J. de Jong

Per 1 juli 2011 zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak. Deze wetswijziging heeft geleid tot een ware tsunami aan bezwaarschriften. Tot op heden heeft de belastingdienst circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen die betrekking hebben op deze materie. De Staatssecretaris heeft deze bezwaren aangewezen als een collectief massaal bezwaar. De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 beslist op de belangrijkste rechtsvragen en belanghebbenden deels in het gelijk gesteld. De belastingdienst heeft ondernemers tot 15 juli 2017 in de gelegenheid gesteld om hun bezwaren nader te motiveren en aannemelijk te maken dat de bijtelling van het forfait voor hen te hoog uitvalt. In dit artikel betogen wij dat deze termijn geen fatale termijn is en dat ons inziens voor wat betreft de feitelijke vraag een individuele uitspraak op bezwaar dient te volgen. Tegen een individuele afzonderlijke uitspraak op bezwaar staat – in tegenstelling tot de collectieve uitspraak – voor iedere belanghebbende wel beroep bij de rechtbank open. Ook indien geen teruggaaf wordt verleend staan – ook na november 2017 – nog rechtsmiddelen open, waaronder beroep tegen de weigering uitspraak op bezwaar te doen. Biedt de fiscale rechtsgang geen soelaas, dan rest slechts een gang naar de civiele rechter.

Lees het artikel hier.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Roelof) Vos