Skip to content

Me and my selfie

02 februari 2017

Hoge Raad 24 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:71

De mobiele telefoon van tegenwoordig is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Men gaat ermee naar bed en staat ermee op. Het hele wel en wee van een persoon is te vinden op zijn telefoon. Het Wetboek van Strafvordering dateert van ver voor de digitale revolutie, dus het is aan de Hoge Raad (en uiteindelijk aan de wetgever) om de opsporingsbevoegdheden in evenwicht te brengen met de huidige tijd. Zo ook voor de mogelijkheden om te klagen tegen inbeslagname van een mobiele telefoon.

In deze zaak was een mobiele telefoon in beslag genomen. Na enige tijd is deze aan de klager geretourneerd, maar de officier van justitie weigerde aan te geven of de telefoon was uitgelezen. Daarover werd geklaagd. De rechtbank oordeelde, onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2012:BX5510  dat het niet mogelijk was om hierover te klagen nu de telefoon immers was teruggegeven. Maar de Hoge Raad is het daarmee niet eens. De Hoge Raad oordeelt dat in de zaak uit 2012 sprake was van inbeslaggenomen harde schijven, die vervolgens volledig zijn gekopieerd. Op grond van artikel 552a Sv is het echter wel mogelijk om te klagen over gegevens die zijn vastgelegd ‘bij een onderzoek in zodanig werk’.

 

Kortom, als de telefoon is doorzocht aan de hand van een aantal zoekwoorden en de relevante zoekresultaten zijn digitaal vastgelegd, dan is het dus wel mogelijk om daarover te klagen.

 

Het oordeel van de rechtbank is daarmee niet zonder meer begrijpelijk. Omdat de rechtbank in dit kader geen onderzoek heeft verricht, wordt de zaak teruggewezen naar de rechtbank.

Het blijft dus zaak om kritisch te kijken naar het inbeslaggenomen materiaal, zeker daar waar het digitale gegevens betreft. Ook daaraan voorafgaand, bij de inbeslagname zelf, is het nuttig om te bezien op welke wijze de inbeslagname plaatsvindt. Om de mogelijkheden open te houden om te klagen over inbeslaggenomen materiaal heeft het de voorkeur om digitale gegevens te laten onderzoeken c.q. doorzoeken in plaats van fysieke inbeslagname van voorwerpen, waarna een volledige kopie wordt gemaakt.