Skip to content

Medeplegers aan de schandpaal – TFB 2019/33

Medeplegers aan de schandpaal
Over openbaarmaking van boetes en boeterechtelijke aansprakelijkheid

Mr. A.J.C. Perdaems en mr.  A.C.M. Klaasse in TFB, 7 november 2019

Tijdens Prinsjesdag is het wetsvoorstel ‘Openbaarmaking medepleegboetes’ gepresenteerd als onderdeel van Overige fiscale maatregelen 2020. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat vergrijpboetes die worden opgelegd aan beroepsbeoefenaars gedurende vijf jaren op de website van de Belastingdienst worden gepubliceerd. Met het openbaar maken van de boetes beoogt de wetgever potentiële klanten te informeren en waarschuwen voor ‘rotte appels’ onder de belastingadviseurs en accountants. In een bijdrage in Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht concluderen An Klaasse en Angelique Perdaems dat de openbaarmaking als een straf kwalificeert en zijn doel om het publiek voor te lichten voorbij schiet.

Lees meer…

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems