Spring naar content

Meer flexibiliteit in betalingsregeling coronabelastingschulden

19 september 2022

De overheid is door het verlenen van bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden tegemoet gekomen aan de liquiditeitsproblemen van ondernemers die zijn ontstaan door de coronapandemie. Voor dit uitstel gelden echter een aantal strenge voorwaarden, waardoor niet elke ondernemer hiermee voldoende is geholpen. Het kabinet heeft hier nu – gelet op de onzekere toekomst door de ontwikkelingen in de economie en de hoge energieprijzen – actie op ondernomen en meer flexibiliteit in de betalingsregeling ingebouwd.

Allereerst kan de betalingsregeling op verzoek van vijf naar zeven jaar worden verlengd voor bedrijven met een schuld van minimaal € 10.000 die financieel gezond zijn, maar te maken hebben met tijdelijke aflossings-/liquiditeitsproblemen. Ook is op verzoek een incidentele eenmalige betaalpauze van maximaal 3 maanden en/of flexibiliteit ten aanzien van het maandbedrag mogelijk. Hiervoor geldt geen drempelbedrag.

Voor een overzicht van de voorwaarden verwijzen wij naar onze pagina “Invordering en controle na coronasteun” en naar de Kamerbrief ‘Vormgeving versoepeling betalingsregeling (corona)belastingschuld’ van 8 september jl.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems