Skip to content

Misleiding bij akkoordverklaring verlenging navorderingstermijn?

08 april 2015

Tot 1 juli 2014 kon gebruik worden gemaakt van de verruimde inkeerregeling, waardoor belastingplichtigen de mogelijkheid kregen om in te keren zonder dat een boete werd opgelegd. In de media is met enige regelmaat gerept over het ‘succes' van deze regeling. Aangezien de Belastingdienst het niet geregeld kreeg om in alle inkeerzaken vóór 30 november 2014 een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op te leggen, zijn zowel in de gevallen waarin alle voor de aanslag benodigde gegevens reeds bij de Belastingdienst lagen alsmede in zaken die zich nog niet in dat stadium bevonden ‘akkoordverklaringen overschrijding navorderingstermijn' aan de belastingplichtigen verstuurd.

In hun column op Taxlive.nl zetten Anke Feenstra en Kim Demandt vraagtekens bij de akkoordverklaring in verband met de navordering van inkomstenbelasting over de jaren 2001 en 2002.

Lees de column.